صفحه نخست اخلاق اسلامی روابط با خویشاوندان ۱۱- پیوند رحم دلالت به فراخی سینه، اخلاق عالی، نیک...

۱۱- پیوند رحم دلالت به فراخی سینه، اخلاق عالی، نیک سرشتی، وفا، صداقت و جوانمردی می‌کند.

گفته‌اند: کسیکه با خویشش خوبی و وفا نکند با تو هرگز نخواهد کرد.