صفحه نخست اخلاق اسلامی روابط با خویشاوندان ٩- کسیکه صله رحم را پیوسته می‌دارد:

٩- کسیکه صله رحم را پیوسته می‌دارد:

اقاربش به وی دعای نیکو نموده محبت و دوستی‌اش در اعماق قلب‌های‌شان جایگزین می‌گردد.

چون نفس انسانی به گونه‌ای نهاده شده است که اگر کسی به وی چیزی عطا نماید ویا احسانی نماید وی را دوست می‌دارد. پس اگر انسان خویش و اقاربش را مورد لطف و عطای خود قرار دهد حتما با او دوستی می‌نماید و دعای نیک در حقش می‌کنند.

پیامبر ج می‌فرماید: «از نسب‌های‌تان آگاه باشید تا پیوند‌های خویشی‌تان را پیوسته دارید. زیرا پیوند رحم باعث دوستی میان اقارب، فراخی روزی و طول عمر می‌گردد» [۲۶].

[۲۶] نزد امام ترمذی: ۱٩٧٩ وإمام أحمد ۲ / ۳٧۴.