صفحه نخست اخلاق اسلامی روابط با خویشاوندان ۸- پیوند رحم سبب محو گناهان می‌گردد:

۸- پیوند رحم سبب محو گناهان می‌گردد:

از ابن عمرب روایت است که مردی نزد پیامبر ج آمد و گفت: ای رسول الله: من مرتکب گناه بزرگی شده ام آیا راه توبه است تا توبه کنم؟ آنحضرت ج فرمود: «آیا مادر داری؟» گفت: نه. فرمودند: «آیا خاله داری؟» گفت: بلی. فرمودند: «پس با او احسان و نیکی کن» [۲۵].

[۲۵] نزد امام ترمذی حدیث: ۱٩۰۵ و صحیح سنن ترمذی, حدیث: ۱۵۵۴.