صفحه نخست اخلاق اسلامی روابط با خویشاوندان ۳- پیوند رحم سبب نزدیکی بنده به خداوند

۳- پیوند رحم سبب نزدیکی بنده به خداوندأ می‌گردد:

از ابو هریرهس روایت شده است که پیامبر خدا ج فرمود: «چون خداوند مخلوقات را بطور کامل آفرید، رحم برخاسته گفت: این مقام کسی است که از قطع رحم به تو پناه آورد. خداوند فرمود: بلی آیا راضی نمی‌شوی که بپیوندم با کسی که به تو می‌پیوندد و بگسلم با کسی که از تو می‌گسلد و می‌برد؟ رحم گفت: آری، خداوند فرمود: پس برای تو محقق است» [۲۰].

[۲۰] بخاری و مسلم.