صفحه نخست اخلاق اسلامی روابط با خویشاوندان فضيلت و بهره‌ی نيک صله‌ی رحم:

فضيلت و بهره‌ی نيک صله‌ی رحم:

صله‌ی رحم یا رابطه با اقارب فضیلت و نتایج خوب دنیوی و أخروی را در بر دارد که آیات، احادیث و اقوال علماء و حکما گواه بر آن است.

ما بطور مختصر به چند آیت و حدیث رسول الله ج اشاره می‌نمایم، خدا کند درین روند اندرزی برای هوشمندان باشد: