مقدمه

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين صدقوا وعده وبعد: به همه هویدا است که آئین مقدس اسلام، آئین اخلاق، احسان، مروت، شفقت، رحمت، عدالت، مساوات و کلیه فضیلت‌ها و بلاخره خوشبختی دنیوی و اخروی بنده‌گان خداست، دساتیر و فرامین و الایش با هر عصر و زمانی هماهنگ و سازگار بوده، پیروزی و موفقیت پیروان خود را تأمین و تضمین نموده است.

اسلام عزیز پیروانش را به یکپارچگی، وعدم تفرقه امر می‌نماید چنانکه حضرت پیغمبر بزرگ اسلام ج فرمودند:

«مسلمان برادر مسلمان است، به وی خیانت نمی‌کند، دروغ نمی‌گوید، و او را خوار نمی‌کند، همه ارزش‌های یک مسلمان بر مسلمان حرام است، آبرویش، مالش و خونش، آگاه باشید که تقوی اینجاست (درقلب). کافیست برای شخص از شر و بدی، که برادر مسلمانش را تحقیر کند» [۱] .

چنانکه از قطع رابطه و بریدن، عموم مسلمانان را منع نموده است. حضرت محمد ج می‌فرماید:

«برای مسلمان روا نیست که بیش از سه شبانه روز برادرش را ترک کند و آنکه بیش از سه شبانه روز ترک کند و بمیرد به دوزخ داخل می‌گردد» [۲].

در روایت دیگری آمده است که آنحضرت ج فرمودند:

«آنکه برادرش را یکسال ترک کند، این کار مثل ریختن خون اوست» [۳]. مراد از کلمۀ (برادر) درین حدیث هر مسلمانی است، پس قطع رابطه با خویشاوندان و اقارب را چه فکر می‌کنید؟!

متأسفانه دوری مسلمانان از فرامین و اوامر خدا و رسولش علیه الصلاة والسلام باعث حقیر شمردن بسیاری ازگناهان بزرگ شده است، قطع رابطه با اقارب برابر با پیمان شکی و فساد در روی زمین بوده عاقبت بدی را در پیش دارد. بسیاری از خانواده‌ها درین مورد سهل‌انگاری می‌نمایند. ماه‌ها و سال‌ها می‌گذرد ولی کینه و کدورت‌ها از میان برداشته نمی‌شود، اگر سبب دوری و جدایی پرسیده شود شاید جواب بی‌معنی و خنده آوری را بگویند.

در حقیقت اکثر مردم ضرورت به متوجه ساختن این خصلت بد که دامنگیر خانواده‌ها و خویشاوندان شده است، دارند. زیرا بسیاری از مسلمانان امروزی فریفتۀ عادات و کلتورغرب شده‌اند، شاید مردی در یک محله با خویشاوندانش زندگی داشته باشد ولی از دیدن و خبرگیری آنان مستغنی است در حالیکه قادر به آن است.

این نامۀ کوتاه را برای برادران و خواهران مسلمان تقدیم می‌دارم تا دشمنی، عداوت، کینه و کدورت را کنار گذاشته راه دوستی، الفت، محبت و خودگذری را با همه و بالخصوص با اقارب پیش گیرند تا سعادت، خوشبختی و زندگی مملو از محبت و صمیمیت نصیب‌شان گردد.

با تقدیم احترام

قریب الله «مطیع»

مدینۀ منوره

۲۲ جمادی الآخره

سال ۱۴۲۵ هجری

[۱] روایت ترمذی, حدیث حسن. [۲] روایت ابوداود با شرط بخاری و مسلم. [۳] روایت ابوداود با اسناد صحیح.