رأی محققین:

این روایات و امثال این‌ها از پیامبرص ثابت نشده است. حافظ بن حجر در تلخیص پس از آنکه اکثر این روایات را ذکر کرده می‌فرماید: «طرق هذه الروايات كلها ضعيفة» «سند همه این روایات ضعیف است».

حافظ العُقیلی می‌فرماید: «لا يصلح في هذا الباب شئ» «در این موضوع هیچ روایتی ثابت نیست».

شیخ الإسلام ابن تیمیه/ با قاطعیت می‌فرماید: «همه این احادیث جعلی است». «هذه الأحاديث كلها موضوعة» وشما می‌دانید که دائره علم و حفظ و آگاهی شخصیتی همچون شیخ الإسلام چقدر گسترده است.

پایان

و انگهی اگر چیزی در این باره ثابت مى بود صحابه رضوان الله علیهم أجمعین پیش از بقیه مردم به آن عمل می‌کردند و آن را برای امت بیان می‌نمودند، امت را به سوی آن دعوت می‌دادند، زیرا پس از پیامبران آنان بهترین و عالم‌ترین انسان‌ها بودند و قوانین خدا و آنچه برای بندگانش مشروع قرار داده را از همه کس بهتر می‌دانستند و از هر کس دیگری برای امت در تبلیغ دین خدا خیر خواه‌تر بودند، وقتی از آن‌ها چیزی در این باب نقل نشده خود دلیل است که این عمل جایز نیست بر فرض اگر چیزی هم در این زمینه آمده باشد آن را باید به زیارت مشروع حمل کرد که در آن شدرحال و سفر مخصوص به قصد زیارت قبر نیست، تا اینکه بین احادیث جمع شده باشد. و خداوند پاک و متعال داناتر است.