حکم زیارت:

چنان‌که بعضی عوام پنداشته‌اند زیارت قبر پیامبرص نه واجب ونه از شروط حج است فقط برای کسی که به مسجد پیامبر بیاید یا نزدیک آن باشد زیارت قبر حضرتشص مستحب است، اما کسی که از مدینه دورباشد جایز نیست که فقط به قصد زیارت قبر شریف به مدینه سفر کند،بله به قصد مسجد شریف سفر کردن مسنون است، وقتی به مسجد رسید قبر شریف حضرتص و قبر دو صحابی ایشان، أبوبکرصدیق و عمر فاروقب که در کنار حضرت دفن هستند را زیارت کند پس زیارت قبر ایشانص و قبر دو صحابی عزیزشان تابع زیارت مسجد ایشان است. زیرا در صحیحن ثابت شده که پیامبرص فرمودند «لا تُشدالرجال إلا إلى ثلاثة مساجد» «شدّ رحال - یعنی سفر مخصوص به نیت عبادت - جایز نیست مگر به سه مسجد: مسجد الحرام، و این مسجد من ومسجد أقصى».

اگر شد رحال به قصد زیارت قبر خود ایشان÷ با قبر غیر ایشان جایز می‌بود حتما امت را به آن راهنمای می‌فرمود و فضیلت آن را بیان می‌نمود زیرا ایشان از هر کس دیگری برای امت‌شان خیر خواه‌تر و به پروردگارشان داناتر بودند و خوف‌شان از خدا از همه بیشتر بود، ایشان بطور کامل و آشکار دین را بیان فرمود و رسانده‌اند، امتشان را به هر خیری راهنمای فرموده و از هر شری برحذر داشته‌اند.

چگونه می‌تواند چنین اعمالی درست باشد درحالیکه ایشان جز سه مسجد مشخص از هرگونه سفر مخصوص دیگری به قصد عبادت برحذر داشته‌اند و فرموده‌اند: «لا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا، وَلا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، فَإِنَّ تَسْلِيمَكُمْ يَبْلُغُنِي أَيْنَمَا كُنْتُمْ». «قبر مرا جای جشن و شادی و خانه‌هایتان را قبرستان قرار ندهید و بر من درود بفرستید که درود شما هرجایی که باشید به من می‌رسد».