بیوگرافی ابن ابی دارم

ابن ابی دارم یکی از راویان دروغین است که علامه شمس الدین ذهبی در کتاب «میزان الاعتدال» به نقد وی می‌‌پردازد که برای تبیین حقیقت و تحریف روشنی که در نقل عبارت کتاب «میزان الاعتدال» انجام گرفته است، عبارت کامل آن را نقل می‌‌نمائیم.

علامه شمس الدین محمد بن احمد ذهبی در شرح حال ابن ابی دارم می‌‌گوید:

«احمد بن محمد بن سری بن یحیی بن ابی دارم محدث، ابوبکر، کوفی، رافضی دروغگو».

در سال ۳۵۸ ﻫ‍ وفات کرده است و گفته شده: که وی به ابراهیم قصار پیوسته است.

از احمد بن موسی و حمار و موسی بن هارون و عده ‌ای دیگر، به روایت حدیث پرداخته است.

حاکم، از وی روایت حدیث کرده است و گفته است: وی رافضی است و مورد توثیق نمي‌باشد.

و محمد بن احمد بن حماد کوفی حافظ پس از نقل تاریخ وفاتش می‌‌گوید:

«کان الـمستقی الامر عامه دهره، ثم فی آخر أیامه کان أکثر ما یقرأ (ع) الـمثالب، حضرته و رجل یقرأ علیه: أن عمر رفس فاطمة حتی أسقطت بمحسن».

فی خبر آخر، فی قوله تعالی: و حدیثاً متنه: «تخرج نار من قعر عدن تلتقط مبغضی آل محمد ووافقته علیه، وجاءنی ابن سعید فی أمر هذا الحدیث، فسالنی، فکبر علیه واکثر الذکر له بکل قبیح وترکت حدیثه واخرجت عن یدی ما کتبته عنه .... ترکته ولم احضر جنازته»[۷۸] .

یعنی: «وی در تمام عمرش پویندۀ راه راست بود، سپس در آخرین روزهای عمرش، بیشتر آنچه بر وی خوانده می‌‌شد، مطاعن (صحابه پیامبر) بود، چنانکه باری من نزد وی حاضر شدم در حالیکه مردی در محضر وی این خبر را می‌‌خواند: «عمر لگدی به فاطمه زد و او فرزندش را به نام محسن سقط کرد!!!».

و در روایتی دیگر آیه قرآن را اینگونه می‌خواند:

«وجاء فرعون عمر وقبله ابوبکر والـمؤتفکت عائشه وحفصه!!!»[۷۹] .

چنانکه من نیز با او موافقت نمودم، سپس زماینکه مردم به اذان جدید (مبتدعانه[۸۰] ‌اذان می‌گفتند، ابن ابی دارم حدیثی وضع نمود که متن آن عبارت بود از: «آتشی از سرزمین عدن خارج می‌شود و دشمنان خاندان محمد ص را بر می‌چیند» چنانچه من آن روایت را پذیرفتم.

ابن سعید نزد من آمد و دربارۀ روایت مذکور از من پرسید. (و پس از آنکه مطلع شد که من آن را از ابن ابی دارم روایت کرده‌‌ام بر آشفت و بر ابن ابی‌دارم خشم گرفت و تا می‌‌توانست زشتیهای وی را بازگو نمود. طوری که پس از آن من از وی حدیث روایت نکردم و آنچه را که به روایت وی نوشته بودم، به دور انداختم، رابطه با او را برای همیشه قطع نمودم و به نمازه جنازه‌ وی شرکت نکردم».

حال واقعیت امر را بررسی نمائیم و نقل نویسندگان مقاله «دردانۀ کوثر و یورش به خانۀ وحی» را با عبارت کتاب «میزان الاعتدال» مطابقت دهیم تا حقیقت سخنان انتسابی ابن ابی دارم و شخصیت دروغ‌ پرداز وی مشخص گردد و حذف و قطع در سخنان محمد بن احمد بن حماد کوفی، و ساختگی بودن شهادت فاطمه زهرا ب بر همگان واضح گردد.

[۷۸] میزان الاعتدال : ج، ۱ ص، ۱۳۹ شماره شرح حال )۵۵۲) (دارالفکر، بیروت). [۷۹] ترجمه: «و آمد عمر فرعون و قبل از ابوبکر و اهالی شهرهای زیر و رو شده و عایشه و حفصه». حال آنکه در قرآن آمده است: ﴿وَجَآءَ فِرۡعَوۡنُ وَمَن قَبۡلَهُۥ وَٱلۡمُؤۡتَفِكَٰتُ بِٱلۡخَاطِئَةِ ٩ [الحاقة: ۹] . [۸۰] منظور محمد بن احمد کوفی از اذان مبتدعانه، افزودن «حی علی خیر العمل است» چنانکه در سخنان وی در میزان الاعتدال ج، ۱ ص، ۱۳۹۶. می‌‌آید که ما بخاطر عدم تطویل بحث از ذکر آن خودداری نمودیم.