صفحه نخست تاریخ اسلام عصمت حضرت زهرا رضی الله عنها از دیدگاه اهل سنت بررسی روایت امام طبرانی در «المعجم الکبیر»

بررسی روایت امام طبرانی در «المعجم الکبیر»

بدون تردید امام ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبرانی (۲۶۰-۳۶۰ ﻫ‍) از ائمه حدیث و حافظان آن فن بشمار می‌‌آید، اما از این مطلب نمی‌توان دلیل گرفت که هر حدیثی و روایتی را که امام ابوالقاسم طبرانی در المعجم الکبیر نقل کرده است صحیح است، چه بسیاری از روایات آن ضعیف و بعضاً ساختگی نیز هستند.