نقد روایات هتک حرمت خانۀ حضرت زهرا ب

نویسندگان مقالۀ «دردانۀ کوثر و یورش به خانۀ وحی» به طرزی ماهرانه کوشیده‌‌اند تا عباراتی را از کتب اهل سنت نقل نمایند و شهادت حضرت فاطمة زهرا ب را حقیقتی تاریخی جلوه دهند. که ما در این بخش به نقد روایات نقل شده می‌پردازیم و قضاوت در «تحریف روشن تاریخ» را بر عهدۀ خوانندگان گرامی می‌‌گذاریم.