۶- قهر کردن

هر گاه دانش‌آموزی نمازهایش را نخواند یا به سینما برود یا سر کلاس دست به کارهای خلاف بزند، معلم یا پدر می‌تواند با او قهر کند. و همچنان که پیامبر ج می‌فرمایند: قهر کردن نباید بیش از سه روز طول بکشد:

«لا یحلّ لمسلم أن یجهر أخاه فوق ثلاثٍ»«صحیح الجامع»

«برای انسان مسلمان جایز نیست که بیش از سه روز با برادرش قهر کند.»

بنابراین، قهر کردن، هم برای فرزندان، هم برای دانش‌آموزان می‌تواند مفید باشد. شاعر می‌گوید:

يا قلب صبراً على هجر الأحبة لا
تجزع لذك فبعض الهجر تأديث

«ای دل، بر دوری محبوبان صبر کن و به خاطر آن جَزع و فَزَع به راه مینداز؛ زیرا برخی از دوری‌ها باعث تنبیه و تربیت می‌شوند.»