۳- دعا کردن

معلّم باید برای دانش‌آموز کوشا، باادب و نمازگزار دعا کند و او را با این عمل تشویق نموده و بگوید: خدا تو را توفیق دهد، من آینده‌ی درخشانی برای شما آرزو می‌کنم؛ و به دانش‌آموز سهل‌انگار و تنبل بگوید: خداوند تو را اصلاح و هدایت کند.