۴- اسب ‌سواری

در صدر اسلام، اسب ‌سواری یکی از لوازم جهاد بود. امروزه نیز، برخی از کشورها مسابقات اسب‌ سواری برگزار می‌کنند و مردم را به آن تشویق می‌نمایند؛ چون فواید ورزشی بسیار برای بدن دارد، حتی برخی از کشورهای بیگانه نیز، آن را مورد توجه قرار داده‌اند.