۲- روزه

روزه، عبادتی است که پزشکان فوایدی بسیار برای آن برشمرد‌ه‌اند. از جمله: تقویت معده، دستگاه گوارش، فعال کردن کبد و فواید بی‌شمار دیگر.