تربیت بدنی

مدارس، توجه خاصی به تربیت بدنی دارند و معلّمان ویژه‌ای، عهده‌دار این کار شده‌اند. بنابراین، معلم ورزش ـ چه زن و چه مرد ـ باید برای دانش‌آموزان تبیین نماید که اسلام همانطور که به تربیت دینی می‌پردازد، به تربیت بدنی نیز، توجّه دارد تا انسان مسلمان، هم ایمان قوی داشته باشد و هم بدن نیرومند. پیامبر ج در این باره می‌فرمایند:

«المؤمن القويّ خیرٌ وأحبّ إلی الله من المؤمن الضّعیف، وفي كلّ خیرٌ، إحرص علی ما ینفعك واستعن بالله، ولا تعجر، فإن أصابك شيءٌ فلا تقل لو أنيّ فعلت... كان كذا وكذا، ولكن قل قدّر الله وما شاء فعل، فأنّ لو تفتح عمل الشّیطان»«رواه مسلم»

«مؤمن نیرومند نزد خداوند از مؤمن ناتوان و ضعیف بهتر و محبوب‌تر است؛ البته هر دو خوبند. برای چیزی تلاش کن که برایت سودمند است و از خدا کمک بجو؛ و ضعیف و درمانده مباش؛ اگر هم دچار مصیبتی شدی، نگو: اگر چنین می‌کردم، چنان می‌شد؛ بلکه بگو: آنچه رخ داد تقدیر خدا بود؛ و خدا هر چیزی را بخواهد انجام می‌دهد. بدون تردید گفتن «اگر و اگرها» راه ورود شیطان را باز می‌کند.»

چون انسان مؤمنی که دارای بدنی نیرومند است در ادای عبادات بدنی مانند نماز، روزه، حج، و غیره از دیگران قوی‌تر و فعال‌تر است؛ لذا معلّم ورزش باید فواید عبادت‌های بدنی را برای دانش‌آموزان تبیین کند و آن‌ها را به تقویت بدن تشویق کند.