۴- مسابقه حفظ اشعار

ما باید دانش‌آموزان را به حفظ اشعار زیبا و پر معنایی که انسان را به سوی توحید و جهاد دعوت می‌کند، تشویق و ترغیب کنیم. در جنگ احزاب، پیامبر ج هم زمان با حفر خندق، این اشعار «ابن رواحه» را زمزمه می‌کردند:

والله لولا ما اهتدینا
ولا تصدّقنا ولا صلّینا
فأنزلن سكینةً علینا
وثبّت الأقدام إن لاقینا
والمشركون قد بغوا علینا
إذا أرادو فتنةً أبینا
[یرفع بها صوته أبینا أبینا]

«متفق علیه»

«به خدا سوگند! اگر خدا نبود ما هدایت نمی‌شدیم! نه صدقه می‌دادیم نه نماز می‌خواندیم. خدایا، بر ما آرامش فروریز و گام‌هایمان را هنگام رویارویی با دشمن ثابت گردان. مشرکین، علیه ما دست به تجاوز و تعدّی زدند، چنانچه بخواهند ما را از دینمان برگردانند، هرگز نمی‌پذیریم (پیامبر ج هنگام گفتن کلمه‌ی «ابینا» صدایش را بلند می‌کرد).»