مسابقات مدرسه

باید معلّمان در میان دانش‌آموزان به اجرای مسابقات علمی بپردازند؛ زیرا مسابقه، قدرت اندیشیدن و حافظه دانش‌آموزان را بالا می‌برد و با کسب معلومات، ذهنشان شکوفا می‌شود و احساس شادی و خوشحالی می‌کنند. مسابقات دارای انواع متفاوتی است و این وظیفه‌ی معلّم است که مهم‌ترین آن‌ها را، در اولویت قرار دهد: