۵- اردوها و بازدیدها

مدرسه موظف است تا فرصت بازدید دانش‌آموزان از مساجد، مزارع، قبرستان‌ها، کارخانه‌ها و مدارس نزدیک را فراهم کند تا معلّمان و دانش‌آموزان با همدیگر آشنا شوند. همچنین برای تفریح به روستاهای مجاور و رودخانه‌ها و کنار دریا بروند تا دانش‌آموزان، ورزش شنا راـ که بسیار مهم است ـ یاد بگیرند.