برخی از آداب اسلامی

برادر مسلمانم، بدان که اسلام آداب و اخلاقی را به ارمغان آورده است که خوشبختی دنیا و آخرت را برای فرد مسلمان و جامعه‌ی اسلامی تضمین می‌کند. برخی از این آداب عبارتند از: