صفحه نخست حدیث و سنت فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد چهارم ۵۵- كتابُ أحَادِيثِ الأنبِيَاءِ
کتاب [۵۵]...

۵۵- كتابُ أحَادِيثِ الأنبِيَاءِ
کتاب [۵۵]: اخبار انبیاء [۳۱٩]

[۳۱٩] در اینجا دو نقطه قابل تذکر است: ۱) در صحیح ابن حبان آمده است که ابوذر گفت: از پیامبر خدا ج پرسیدم: تعداد انبیاء چه قدر است فرمودند: یکصد و بیست هزار، پرسیدم: از بین آن‌ها چه قدر به رسالت برگزیده شده‌اند؟ فرمودند: سه صد و سیزده نفر. ۲) اسمای تمام انبیاء الله÷ عجمی است، به استثنای چهار نفر، و آن‌ها عبارت اند از: آدم، صالح، شعیب و محمد عليهم الصلاة والسلام.