صفحه نخست حدیث و سنت فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد چهارم ۵- باب: مَا لاَ يُرَدُّ مِنَ الهَدِيَّةِ
ب...

۵- باب: مَا لاَ يُرَدُّ مِنَ الهَدِيَّةِ
باب [۵]: هدیۀ که نباید مسترد شود

۱۱۵٩: عَنْ أَنسِ س قَالَ: «كَانَ النَّبِيَّ ج لاَ يَرُدُّ الطِّيبَ» [رواه البخاری: ۲۵۸۲].

۱۱۵٩- از انسس روایت است که گفت: پیامبر خدا ج عطر را رد نمی‌کردند [۳۱].

[۳۱] از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: خود پیامبر خدا ج سبب رد نکردن عطر را در حدیث دیگری که ابوداود روایت کرده است، بیان فرموده‌اند، از ابوهریرهس روایت است که پیامبر خدا ج فرمودند: «اگر برای کسی عطر دادند، آن را رد نکند، زیرا عطر وزنش سبک و بویش خوش آیند است.