صفحه نخست حدیث و سنت فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد سوم ۱۶- باب: مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ
باب [۱...

۱۶- باب: مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ
باب [۱۶]: کسی که برای دفاع از مال خود بجنگد

۱۱۲٩- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ب، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ج يَقُولُ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» [رواه البخاری: ۲۴۸٠].

۱۱۲٩- از عبدالله بن عمرب روایت است که گفت: پیامبر خدا ج را شنیدم که فرمودند:

«کسی که در راه دفاع از مال خود کشته شود، شهید است» [۵٠۸].

[۵٠۸] از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: ۱) کسی که بخواهد مال شخص دیگری را به غیر حق از وی بگیرد، اگر صاحب مال در وقت دفاع از مال خود، چارۀ جز گشتن متجاوز نداشته باشد، به شروط معینی که در کتب فقه مذکور است، کشتن شخص متجاوز عندالله برایش روا است، ولی در محکمه و نزد قاضی باید ثابت سازد که سبب کشتن آن شخص دفاع از مال بوده و چارۀ دیگری جز کشتن برایش میسر نبوده است، و در این صورت اگر شخص متجاوز کشته می‌شود، از کشته شدنش قصاص و یا دیت لازم نمی‌گردد. ۲) اگر کسی دردفاع از مال و یا ناموس خود کشته می‌شود شهید است.