٩- باب: قَولِ الله تَعَالَى:﴿وَهُوَ أَلَدُّ ٱلۡخِصَامِ
باب [٩]: قول خداوند متعال که: ﴿و او سرسخت‌ترین دشمنان است

۱۱۲۲- عَنْ عَائِشَةَ ل، عَنِ النَّبِيِّ ج قَالَ: «إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ الأَلَدُّ الخَصِمُ» [رواه البخاری: ۲۴۵٧].

۱۱۲۲- از عائشهل از پیامبر خدا ج روایت است که فرمودند:

«بدترین مردم در نزد خداوند متعال، دعوا جلب جنجال گر است» [۵٠۱].

[۵٠۱] از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: از سدی/ روایت است که گفت: «این آیه، و سه آیۀ بعدی آن دربارۀ أخنس بن شریح ثقفی نازل گردید که نزد پیامبر خدا ج آمد و اظهار اسلام نمود، ولی در باطن خود مخالف اسلام بود»، و البته حکم آن عام است و همۀ منافقین را شامل می‌شود.