صفحه نخست حدیث و سنت فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد سوم ۴۳- باب: بَیْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ نَسِیئَةً

۴۳- باب: بَیْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ نَسِیئَةً
باب [۴۳]: فروختن نقره به طلا به طور نسیه

۱٠۳۲- عَن البَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ ش، أَنَّهُمَا سُئِلا عَنِ الصَّرْفِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ: هَذَا خَيْرٌ مِنِّي، فَكِلاَهُمَا يَقُولُ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ج عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالوَرِقِ دَيْنًا» [رواه البخاری: ۲۱۸٠، ۲۱۸۱].

۱٠۳۲- از براء ین عازِب و زید بن أَرقَمش روایت است که کسی از آن‌ها از [حکم] مبادلۀ پول به پول پرسید، هریکی از این دو نفر می‌گفت که دیگری از من بهتر می‌داند، و هردوی آن‌ها می‌گفتند که: پیامبر خدا ج از فروختن طلا به نقره به طور نسیه، منع کرده‌اند [۴٠۲].

[۴٠۲] یعنی: فروختن طلا به نقره به نسیه حرام است، خواه به طور متساوی باشد و خواه به طور متفاضل، ولی اگر دست به دست باشد، به طور متساوی روا است، و به طور متفاضل جواز ندارد.