صفحه نخست حدیث و سنت فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد سوم ۲۸- باب: مَا یُسْتَحَبُّ مِنَ الْکَیْلِ
با...

۲۸- باب: مَا یُسْتَحَبُّ مِنَ الْکَیْلِ
باب [۲۸]: آنچه که پیمانه کردنش مستحب است

۱٠۱۵- عَنِ المِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ س، عَنِ النَّبِيِّ ج، قَالَ: «كِيلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارَكْ لَكُمْ» [رواه البخاری: ۲۱۲۸].

۱٠۱۵- از مقدام بن معدی کربس از پیامبر خدا ج روایت است که فرمودند: «طعام خود را پیمانه کنید، خداوند برای شما برکت می‌دهد» [۳۸۳].

[۳۸۳] از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: سبب امر پیامبر خدا ج به پیمانه کردن شاید این بوده باشد که بعضی‌ها گندم و جو و خر ما و امثال این چیزها را به تخمین می‌خریدند، و این سبب می‌شد که یکی از طرفین خریدار و یا فروشنده بازی بخورد، و به این طریق برکت آن طعام از بین می‌رفت، و پیامبر خدا ج آن‌ها را به پیمانه کردن امر نمودند، تا احتمال فریب از بین برود، و خداوند در آن طعام برکت بدهد، و یا به این سبب بود که پیامبر خدا ج در کیل و پیمانۀ اهل مدینه از خداوند طلب برکت نموده بودند، و مردم را به پیمانه کردن طعام امر کردند، تا در آن برکت شامل شوند، و حدیث آتی اشاره به این معنی دارد.