صفحه نخست حدیث و سنت فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد سوم ۸- باب: تَزْوِیجِ المُحْرِمِ
باب [۸]: نکاح...

۸- باب: تَزْوِیجِ المُحْرِمِ
باب [۸]: نکاح کردن محرم

۸٩۳- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ب، «أَنَّ النَّبِيَّ ج تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ» [رواه البخاری: ۱۸۳٧].

۸٩۳- از ابن عباسب روایت است که: پیامبر خدا ج در حالی که محرم بودند، میمونهل را به نکاح گرفتند [۲۴۱].

[۲۴۱] از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: با استناد بر این حدیث بسیای از علماء و از آن جمله احناف گفته‌اند: برای محرم روا است که به نکاح بگیرد، و یا دیگری را به نکاح بدهد، ولی وقتی که از احرام خارج نمی‌شود، نباید با وی جماع نماید، و عدۀ دیگری از علماء و از آن جمله أئمۀ ثلاثه (شافعی، مالک و احمد) رحمهم الله می‌گویند: برای محرم روا نیست که به نکاح بگیرد، و یا کسی را به نکاح بدهد، و اگر به نکاح گرفت و یا به نکاح داد، نکاحش باطل است، و به علاوه از این حدیث، برای هرطرف احادیث و آثار بسیار زیاد دیگری نیز موجود است، که مناقشه و رد آن‌ها با تفصیل بسیار زیادی در کتب فقه، و شروح حدیث مذکور است، و کسی که می‌خواهد از آن‌ها مطلع شود، به آن کتاب‌ها مراجعه نماید.