صفحه نخست حدیث و سنت فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد سوم ۵- باب: الاِعْتِمَارِ بَعْدَ الحَجِّ بِغَیرِ هَدْي...

۵- باب: الاِعْتِمَارِ بَعْدَ الحَجِّ بِغَیرِ هَدْيٍ
باب [۵]: عمره کردن بعد از حج بدون تقدیم (هدی)

۸٧٠- حَدیثُ عَائِشَةَ ل فِي الحَجَّ تَکرَّرَ کثیراً، وَقَد تَقَدَّمَ بِتَمَامِهِ: [رواه البخاری: ۱٧۸۶، ۱۵۲۱، ۱۵۶۱، ۱٧۸۴].

۸٧٠- حدیث عائشهل در مورد حج، چندین بار تکرار شد، و قبلا به طور کامل ذکر گردید [۲۱۱].

[۲۱۱] مراد از آن، حدیثی است که عائشهل می‌گوید که: بعضی از صحابه نیت حج، و بعضی نیت عمره کردند، و خود وی نیت عمره کرده بود، و بعد از اینکه به عادت ما هانگی گرفتار شد، پیامبر خدا ج برایش امر کردند که عمره نکند، و بعد از ادای حج، برای برادرش عبد الرحمن امر کردند تا او را با خود برده و از تنعیم عمره بدهد.