صفحه نخست حدیث و سنت فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد سوم ۲- باب: مَنِ اعْتَمَرَ قَبْلَ الحَجِّ
باب ...

۲- باب: مَنِ اعْتَمَرَ قَبْلَ الحَجِّ
باب [۲]: کسی که پیش از حج عمره کرد

۸۶۴- عَن ابْنَ عُمَرَ ب: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ العُمْرَةِ قَبْلَ الحَجِّ؟ فَقَالَ: لاَ بَأْسَ وَقُالَ: اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ج قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ [رواه البخاری: ۱٧٧۴].

۸۶۴- از ابن عمرب روایت است که از وی از حکم عمره کردن پیش از حج پرسان شد.

گفت: باکی ندارد، و افزود که: پیامبر خدا ج پیش از انجام دادن مراسم حج، عمره کردند.