صفحه نخست حدیث و سنت فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد سوم ٧۵- باب: المُحَصَّب
باب [٧۵]: [حکم منزل کر...

٧۵- باب: المُحَصَّب
باب [٧۵]: [حکم منزل کردن] در محصب

۸۶۱- وَعَنهُ ب، قَالَ: «لَيْسَ التَّحْصِيبُ بِشَيْءٍ، إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ج» [رواه الخایری: ۱٧۶۶].

۸۶۱- و از ابن عباسب روایت است که گفت: تحصیب چیزی نسیت، [یعنی: نزول کردن در محصب از مناسک حج نیست] بلکه منزلی است که پیامبر خدا ج در آن منزل نمودند [۲٠۲].

[۲٠۲] اینکه نزول در محصب از مناسک حج نیست، مورد اتفاق همگان است، گرچه فعلاً طوری که قبلاً گفتیم چنین جایی وجود خارجی ندارد.