صفحه نخست حدیث و سنت فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد سوم ۶۱- باب: القَلائِدِ مِنَ العِهْنِ
باب [۶۱]...

۶۱- باب: القَلائِدِ مِنَ العِهْنِ
باب [۶۱]: قلائد از پشم

۸۴۳- وَفِي رِوایَةِ عَنْهَا قَالَتْ: «فَتَلْتُ قَلاَئِدَهَا مِنْ عِهْنٍ كَانَ عِنْدِي» [رواه البخاری: ۱٧٠۵].

۸۴۳- و در روایت دیگری از عائشهل آمده است که گفت: قلائد آن‌ها را [یعنی: قلائد هدایا را] از پشمی که در نزدم بود، بافتم [۱۸۵].

[۱۸۵] از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: این حدیث رد بر کسانی است که قلاده کردن از پشم را جائز نمی‌دانند، و می‌گویند: قلاده باید، از گیاهان زمین مانند: لیف و پست درختان باشد.