صفحه نخست حدیث و سنت فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد سوم ۶٠- باب: تَقْلِیدِ الْغَنَمِ
باب [۶٠]: قلا...

۶٠- باب: تَقْلِیدِ الْغَنَمِ
باب [۶٠]: قلاده کردن گوسفند

۸۴۲- وَعَنْهَا ل فِي رِوایِةٍ: «كُنْتُ أَفْتِلُ القَلاَئِدَ لِلنَّبِيِّ ج، فَيُقَلِّدُ الغَنَمَ، وَيُقِيمُ فِي أَهْلِهِ حَلاَلًا» [رواه البخاری: ۱٧٠۲].

۸۴۲- و از عائشهل روایتی است که: پیامبر خدا ج گوسفندی را (هدی) فرستادند.

و در روایت دیگری از وی آمده است که: پیامبر خدا ج گوسفند را قلاده نمودند، و خودشان در فامیل و خانوادۀ خود حلال باقی ماندند [۱۸۴].

[۱۸۴] از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: ۱) بعد از فرستادن (هدی)، هیچ چیز بر پیامبر خدا ج حرام نگردیده بود، و این حدیث مؤید حدیث سابق است بر اینکه اگر کسی که خودش به حج نمی‌رود، و (هدی) می‌فرستد، محرم شمرده نمی‌شود. ۲) قلاده کردن گوسفند (هدی) مشروع است، با این تفصیل که احناف و مالکیه این عمل را جائز، و اکثر علماء آن را سنت می‌دانند.