صفحه نخست حدیث و سنت فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد سوم ۳۶- باب: اسْتِلاَمِ الرُّکْنِ بِالْمِحْجَنِ
...

۳۶- باب: اسْتِلاَمِ الرُّکْنِ بِالْمِحْجَنِ
باب [۳۶]: استلام رکن [حجر الأسود] به عصا

۸۱۵- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ب قَالَ: «طَافَ النَّبِيُّ ج فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ، يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ» [رواه البخاری: ۱۶٠٧].

۸۱۵- از ابن عباسب روایت است که گفت: پیامبر خدا ج در حجة الوداع بر بالای شتری طواف نمودند، و حجر الأسود را با عصائی استلام می‌کردند [۱۵٠].

[۱۵٠] از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: ۱) طواف کردن در حالت سواره روی ضرورت و یا مصلحت جواز دارد. ۲) در وقت ازدحام می‌توان عوض بوسیدن حجر الأسود، به دست کشیدن بر آن اکتفاء نمود، و اگر این هم میسر نبود، می‌توان به اشارۀ دست به طرف حجر الأسود، این کار را انجام داد.