صفحه نخست حدیث و سنت فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد سوم ۲٧- باب: هَدْمِ الْکَعْبَةِ
باب [۲٧]: انهد...

۲٧- باب: هَدْمِ الْکَعْبَةِ
باب [۲٧]: انهدام کعبه

۸٠۴- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ س، عَنِ النَّبِيِّ ج قَالَ: «يُخَرِّبُ الكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الحَبَشَةِ» [رواه البخاری: ۱۵٩۱].

۸٠۴- از ابو هریرهس از پیامبر خدا ج روایت است که فرمودند:

«خانۀ کعبه را شخصی از حبشه که ساق‌های پایش باریک است، منهدم می‌سازد» [۱۳۸].

[۱۳۸] از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: طوری که اما قرطبی/ می‌گوید: تخریب خانۀ کعبه در زمان عیسی÷ و در وقتی که قرآن از سینه‌ها و از مصاحف محو می‌گردد، و در مورد تخریب کعبه احادیث بسیار دیگری نیز آمده است، که در مجموع دلالت بر این دارد که کعبه را شخصی و یا اشخاص از مردم حبشه که دارای پا‌های خشک و باریک است، تخریب می‌کنند، و گنجی را که در زیر خانه مدفون است برمی‌دارد.