۸- باب: قَوْلِ النَّبِيِّ ج: «العَقِیقُ وَادٍ مُبَارَكٌ»
باب [۸]: این گفتۀ پیامبر خدا ج که: «عقیق دشت مبارکی است»

٧٧٧- عَن عُمَرَ س، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ج بِوَادِي العَقِيقِ يَقُولُ: «أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي، فَقَالَ: صَلِّ فِي هَذَا الوَادِي المُبَارَكِ وَقُلْ: عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ [رواه البخاری: ۱۵۳۴].

٧٧٧- از عمرس روایت است که گفت: از پیامبر خدا ج در (وادی عقیق) شنیدم که فرمودند:

«شب گذشته قاصدی ازجانب پروردگارم آمد [مراد جبرئیل÷ است] و گفت: دراین دشت مبارک نماز بخوان، و بگو که این عمره است در حج» [٩۳].

٧٧۸- عَن ابنِ عُمَرَ ب، عَنِ النَّبِيِّ ج: أَنَّهُ رُئِيَ وَهُوَ فِي مُعَرَّسٍ بِذِي الحُلَيْفَةِ بِبَطْنِ الوَادِي، قِيلَ لَهُ: إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ [رواه البخاری: ۱۵۳۵].

٧٧۸- از ابن عمرب روایت است که گفت: هنگامی که پیامبر خدا ج در (ذوالحُلیفه) در بطن وادی استراحت کرده بودند، در خواب دیدند که کسی برای‌شان گفت: تو در دشت مبارکی قرار داری [٩۴].

[٩۳] یعنی نیت کن که عمره را با حج یکجا انجام بدهی، و این نوع حج به نام حج قران یاد می‌شود، و این حدیث صراحت بر این دارد که پیامبر خدا ج قارن بودند، و حج بر سه نوع است: قران، مفرد، و تمتع، و تفصیل این سه نوع، و اینکه افضل کدام نوع آن است، إن‌شاء الله در جای خودش خواهد آمد. [٩۴] از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: لفظ حدیث نبوی شریف (رؤی) می‌باشد، و این لفظ احتمال دارد که بضم راء، و کسر همزۀ مشدده باشد، که در این صورت معنایش چنین می‌شود که: به خواب بی‌نانده شدند، یعنی: خداوند در خواب ایشان آورد که کسی برای‌شان گفت که: تو در دشت مبارکی هستی، چنان‌چه احتمال دارد که لفظ (رُؤِی) به ضم راء، و کسر همزۀ بدون تشدید باشد، که در این صورت معنایش چنین می‌شود که: کسی دیگری ایشان را به خواب دید که: کسی برای‌شان گفت که تو در دشت مبارکی هستی، و چون کسی که پیامبر خدا ج را به خواب می‌بیند، در حقیقت خود ایشان را دیده است، لذا حکم به حق بودن و صدق این خواب می‌شود، و در نتیجه گفته می‌شود که: (وادی عقیق وادی مبارکی است).