صفحه نخست حدیث و سنت فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد دوم ۵٠- باب: مَا ينْهى عَن الأَمْوَاتِ
باب [۵٠...

۵٠- باب: مَا ينْهى عَن الأَمْوَاتِ
باب [۵٠]: آنچه که نسبت به اموات ممنوع است

٧٠۱- عَنْ عَائِشَةَ ل، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ج: «لاَ تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا» [رواه البخاری: ۱۳٩۳].

٧٠۱- از عائشهل روایت است که گفت: پیامبر خدا ج فرمودند:

«مرده‌ها را دشنام ندهید، زیرا ایشان به سرنوشت اعمال خود رسیده‌اند» [۴۸۴].

[۴۸۴] از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: ۱) این حدیث دلالت بر تحریم بد گوئی از اموات دارد، ولی ذکر خوبی‌های آن‌ها مطلوب است، در ترمذی از ابن عمرب روایت است که گفت: پیامبر خدا ج فرمودند: «خوبی‌های مرده‌های خود را بگوئید، و از بد گفتن آن‌ها خودداری نمائید». ۲) در فتح المبدی آمده است که: بد گوئی از کفار و فساق، و ظالمین غرض تحذیر از همانند‌های آن‌ها، و غرض نفرت مردم از آن‌ها جواز دارد.