صفحه نخست حدیث و سنت فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد دوم ۸- باب: الثِّيَابِ البِيضِ لِلكَفَنِ
باب [...

۸- باب: الثِّيَابِ البِيضِ لِلكَفَنِ
باب [۸]: جامه‌های سفید برای کفن

۶۴۳- عَنْ عَائِشَةَ ل: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ج كُفِّنَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيضٍ، سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ» [رواه البخاری: ۱۲۶۴].

۶۴۳- از عائشهل روایت است که: پیامبر خدا ج به سه جامه سفید یمانی پنبه‌ای که به نام (سحولیه) یاد می‌شد کفن شدند، و در آن سه جامه پیراهن و دستاری نبود [۳٩۸].

[۳٩۸] از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: ۱) مرد باید به سه جامه کفن شود، و عمامه بر سرش بسته نشود، و بعضی می‌گویند: عمامه بستن مستحب است، زیرا این ابن عمرب فرزندش را که مرده بود، عمامه بست، و عمامه را در زیر زنخ دور داد. ۲) سنت است که کفن سفید باشد، در سنن ترمذی و مستدرک حاکم از ابن عباسب روایت است که گفت: پیامبر خدا ج فرمودند: «جامه سفید بپوشید، زیرا جامۀ سفید پاکیزه‌تر و بهتر است، و مرده‌های خود را به آن کفن کنید».