صفحه نخست حدیث و سنت فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد دوم ٧- باب: يُبدَأ بِمَيَامِنِ المَيِّتِ
باب [...

٧- باب: يُبدَأ بِمَيَامِنِ المَيِّتِ
باب [٧]: در [غُسل] باید از طرف راست میت شروع شود

۶۴۲- وَفِي رواية أخري أَنَّهُ قَالَ: «ابْدَءُوا بِمَيَامِنِهَا، وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ مِنْهَا»، قَالَتْ: وَمَشَطْنَاهَا ثَلاَثَةَ قُرُونٍ [رواه البخاری: ۱۲۵۴].

۶۴۲- در روایت دیگری از ام عطیهل روایت است که پیامبر خدا ج فرمودند:

«از طرف راست، و از اعضای وضوء شروع کنید».

[ام عطیهل] می‌گوید: سرش را شانه کردیم، و موهایش را سه قسمت نمودیم [۳٩٧].

[۳٩٧] از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: ۱) در وضوء دادن میت، شستن دهان و بینی مشروع نیست. ۲) بعد از شانه زدن سر میت، در نزد احناف باید موهای زن دو گیسو ساخته شده و بر روی سینه‌اش گذاشته شود، و امام شافعی/ می‌گوید که موهایش سه گیسو ساخته شده و پشت سرش قرار داده شود.