صفحه نخست حدیث و سنت فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد دوم ۳- باب: فَضْلِ مَا بَينَ القَبْرِ وَالمِنْبَرِ

۳- باب: فَضْلِ مَا بَينَ القَبْرِ وَالمِنْبَرِ
باب [۳]: فضیلت مابین قبر و منبر [پیامبر خدا ج]

۶۲۳- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ س، عَنِ النَّبِيِّ ج قَالَ: «مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الجَنَّةِ، وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي» [رواه البخاری: ۱۱٩۶].

۶۲۳- از ابو هریرهس از پیامبر خدا ج روایت است که فرمودند:

«مابین خانه و منبر من، روضه از ریاض جنت است، و منبر من در کنار کوثر است» [۳٧۲].

[۳٧۲] از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: ۱) مراد از این فرمودۀ پیامبر خدا ج که: «مابین خانه و منبر من، روضه از ریاض جنت است» این است که همین‌اکنون این مکان روضه از ریاض جنت است، و یا اینکه همین مکان به جنت برده می‌شود و روضۀ از ریاض آن می‌گردد، و یا برای کسی که در اینجا نماز بخواند و عبادت کند، روضۀ از ریاض جنت داده می‌شود، و یا شاید همۀ این معانی سه گانه مراد باشد. ۲) در روایاتی آمده است که برای آن حضرت ج در کنار کوثر منبری نصب می‌کنند، و معنی حدیث نبوی این است که: خداوند متعال همین منبر را دوباره به همین شکلش درآورده و در کنار کوثر قرار می‌دهد.