صفحه نخست حدیث و سنت فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد دوم ۳- باب: سُجُودِ المُسْلِمِينَ مَعَ المُشرِكِينَ وَ...

۳- باب: سُجُودِ المُسْلِمِينَ مَعَ المُشرِكِينَ وَالمُشْرِكُ نَجَسٌ لَيسَ لَهُ وَضُوءٌ
باب [۳]: سجده کردن مسلمین با مشرکین و اینکه مشرک نجس است و برای وی وضوئی نیست

۵٧۱- وحديثه ب: «أَنَّ النَّبِيَّ ج سَجَدَ بِالنَّجْمِ، تقدَّم قريبًا من رواية ابن مسعودٍ وزاد في هذه الراوية: وَسَجَدَ مَعَهُ المُسْلِمُونَ وَالمُشْرِكُونَ وَالجِنُّ وَالإِنْسُ» [رواه البخاری: ۱٠٧۱].

۵٧۱- حدیث ابن عباسب در مورد سجده نمودن پیامبر خدا ج در سورۀ (النجم) از روایت ابن مسعودس قبلاً گذشت، و در این روایت این زیادت هم آمده است که: مسلمین و مشرکین و جن و انس با [پیامبر خدا ج سجده نمودند [۳۱۳].

[۳۱۳] از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: ۱) مراد از این‌هایی که با پیامبر خدا ج سجده کردند همان‌هایی بودند که در آنجا حاضر بودند، نه هر مسلمان و هر مشرکی در همه جا. ۲) اینکه ابن عباسب چگونه از سجده جن خبر داده است، به این طریق است که: یا این سخن را از پیامبر خدا ج شنیده است، و یا برکت نبی کریم ج و اثبات عموم رسالت‌شان، سجده جن برای ابن عباسس کشف گردیده است، و الله تعالی أعلم.