صفحه نخست حدیث و سنت فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد دوم ۴۴- باب: تَسْويَةِ الصُّفُوفِ عِنْدَ الإِقَامَةِ

۴۴- باب: تَسْويَةِ الصُّفُوفِ عِنْدَ الإِقَامَةِ
باب [۴۴]: برابر کردن صف‌ها در وقت اقامت گفتن

۴۲۱- عَنِ النُّعْمَانِ بْنَ بَشِيرِ س، قاَلَ: قَالَ النَّبِيُّ ج: «لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ» [رواه البخاری: ٧۱٧].

۴۲۱- از نعمان بن بشیرس [۱۱۳] روایت است که گفت: پیامبر خدا ج فرمودند: «یا صف‌های خود را برابر کنید، یا اینکه خداوند بین شما اختلاف می‌اندازد» [۱۱۴].

[۱۱۳] وی نعمان بن بشیر بن ثعلبه انصاری است، هشت سال پیش از وفات پیامبر خدا ج تولد یافت، در زمان معاویهس امارت حمص، و بعد از آن امارت کوفه را بر عهده داشت، بعد از اینکه از مردم حمص خواست که به عبدالله بن زبیرس بیعت کنند، دعوتش را نپذیرفتند، و همان بود که از حمص بر آمد، ولی مردم حمص او را تعقیب نموده و به قتل رساندند، و این در سال شصت و چهارم هجری بود، اسد الغابه (۵/۲۲-۲۴). [۱۱۴] از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: برابر ساختن صف‌ها در نماز در نزد اکثر علماء سنت است، و اهل ظاهر برابر ساختن صف‌ها را واجب می‌دانند، ولی این قول پیامبر خدا ج که: «برابر ساختن صف‌ها از تمام کردن نماز است» قول اول ترجیح می‌دهد.