صفحه نخست حدیث و سنت فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد دوم ۴۲- باب: الإِيجَازِ فِي الصَّلاةِ وإِكمَالُهَا

۴۲- باب: الإِيجَازِ فِي الصَّلاةِ وإِكمَالُهَا
باب [۴۲]: کوتاه خواندن و در عین حال کامل کردن نماز

۴۱٩- عَنْ أَنَسٍ س، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ج يُوجِزُ الصَّلاَةَ وَيُكْمِلُهَا» [رواه البخاری ٧٠۶].

۴۱٩- از انسس روایت است که گفت: «پیامبر خدا ج نماز را کوتاه ولی به طور کامل اداء می‌کردند» [۱۱۱].

[۱۱۱] از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: گرچه پیامبر خدا ج نماز را کوتاه می‌ساختند، ولی ارکان آن را از رکوع و سجود، و قیام و قعود به طور کامل اداء می‌نمودند، زیرا کوتاه خواندن نماز حدی دارد که اگر از آن حد کم شود، به حد نقصان و یا احیاناً فساد می‌رسد، و البته کوتاه خواندن نماز پیامبر خدا ج به سر حد نقصان و یا فساد نمی‌رسید.