صفحه نخست حدیث و سنت فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد اول ۶۸- باب: الصَّلاَةِ إِلَى السَّرِيرِ
باب [...

۶۸- باب: الصَّلاَةِ إِلَى السَّرِيرِ
باب [٧]: نماز خواندن به سوی تخت خواب

۳۱٩- عَنْ عَائِشَةَ ل قَالَتْ: أَعَدَلْتُمُونَا بِالكَلْبِ وَالحِمَارِ؟ «لَقَدْ رَأَيْتُنِي مُضْطَجِعَةً عَلَى السَّرِيرِ، فَيَجِيءُ النَّبِيُّ ج، فَيَتَوَسَّطُ السَّرِيرَ، فَيُصَلِّي، فَأَكْرَهُ أَنْ أُسَنِّحَهُ، فَأَنْسَلُّ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيِ السَّرِيرِ حَتَّى أَنْسَلَّ مِنْ لِحَافِي» [رواه البخاری: ۵٠۸].

۳۱٩- از عائشهل روایت است که گفت: آیا شما، ما [زن‌ها] را با سگ و خر، برابر قرار می‌دهید؟

من خودم به خاطر دارم که بالای تخت خواب غلطیده بودم، و پیامبر خدا ج می‌آمدند و تخت خواب را پیش روی خود قرار داده و نماز می‌خواندند، و چون مناسب نمی‌دیدم که در پیش روی‌شان قرار گیرم، از طرف دو پایۀ آن تخت، پائین می‌خزیدم، تا اینکه از زیر لحافم بیرون می‌شدم [۴۸٧].

[۴۸٧] از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: ۱) سبب گفتن عائشهل از این سخن که ما زن‌ها را با سگ و خر برابر کرده‌اید این بود که شنیده بود بعضی از صحابه می‌گویند: اگر سگ و یا خر و یا زن از پیش روی نمازگذار بگذرد، نمازش فاسد می‌شود، یعنی: در فاسد شدن نماز شخص، فرقی بین آن نیست که زنی از پیش رویش بگذرد، و یا خری، و یا سگی، بنابراین عائشهل این حدیث را در رد این نظریه روایت کرد. ۲) عبور زن از پیش روی نمازگذار، سبب فساد نمی‌شود، و حتی نماز خواندن به طرف زن – اگر نامحرم نباشد – باکی ندارد.