صفحه نخست حدیث و سنت فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد اول ۶۳- باب: قَدْرِ كَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَيْنَ...

۶۳- باب: قَدْرِ كَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَيْنَ المُصَلِّي وَالسُّتْرَةِ
باب [۲]: فاصلۀ بین نمازگذار و (حمایه) باید چه اندازه باشد؟

۳۱۴- عَنْ سَهْلِ س: قَالَ: «كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ ج وَبَيْنَ الجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ» [رواه البخاری: ۴٩۶].

۳۱۴- از سهلس روایت است که گفت: فاصله بین جایی که پیامبر خدا ج نماز می‌خواندند و بین دیوار، به اندازۀ راهرو یک بُز بود [۴۸۱].

[۴۸۱] مراد از دیواری که در حدیث آمده است، دیواری است، که به طرق قبلۀ مسجد قرار داشت، و مراد از (راهرو بُز) اندازه‌ای است که بُز بتواند به راحتی از آن عبور نماید، و علماء این رهرو را اندازه‌گیری نموده و گفته‌اند که برابر سه ذرع است، و در حدیث دیگری آمده است که پیامبر خدا ج فرمودند: وقتی که کسی به طرف حمایه نماز می‌خواند، به حمایه نزدیک شود، تا شیطان نمازش را قطع نکند.