صفحه نخست حدیث و سنت فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد اول ۱٩- باب: الصَّلاَةُ فِي النِّعَالِ
باب [۱٩...

۱٩- باب: الصَّلاَةُ فِي النِّعَالِ
باب [۱٩]: نماز خواندن با کفش

۲۵۴- وَعَنْهُ س أَنَّه سُئِلَ: أَكَانَ النَّبِيُّ ج يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» [رواه البخاری: ۳۸۶].

۲۵۴- روایت است که کسی از انسس پرسید: آیا پیامبر خدا ج با نعلین نماز می‌خواندند؟

گفت: بلی [۴۱٠].

[۴۱٠] از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: ۱) نماز خواندن با کفش جواز دارد، و البته این در صورتی است که در کفش نجاستی نباشد، ورنه نماز خواندن با چنین کفشی جواز ندارد. ۲) در عصری که ما در آن زندگی می‌کنیم، چون اکثر مساجد با فرش‌های نظیفی مفروش می‌باشد، اگر پوشیدن کفش سبب و ساخت و چتلی فرش‌های مسجد گردد، باید از نماز خواندن با کفش در چنین مساجدی خودداری شود.