صفحه نخست حدیث و سنت فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد اول ۱۳- باب: النَّوْمِ مَعَ الحَائِضِ فِي ثِيَابِهَا

۱۳- باب: النَّوْمِ مَعَ الحَائِضِ فِي ثِيَابِهَا
باب [۱۳]: خواب شدن با حائض در جامه‌هایش

۲۱٧- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ل حديثُ حَيْضِها وهي مَعَ النَّبيِّ ج في الخَميلةِ، ثمَّ قَالَتْ: في هذهِ الرواية: إِنَّ النَّبِيَّ ج: «كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ» [رواه البخاری: ۳۲۲].

۲۱٧- از أم سلمهل در حدیثی که راجع به عادت ماهانگی‌اش روایت می‌کند، و اینکه او در این حالت با پیامبر خدا ج در یک قطیفه خوابیده بود، روایت است که گفت: پیامبر خدا ج در حالی که روزه داشتند، او را می‌بوسیدند [۳۴٧].

[۳۴٧] از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: ۱) برای زن و شوهری که بر نفس خود اطمینان داشته باشند روا است که در وقت روزه داشتن یکدیگر خود را ببوسند، و اگر اطمینان نداشته باشد، بوسیدن مکروه است. ۲) اگر کسی همسرش را بوسید، و به سبب بوسیدن و یا در آغوش گرفتن انزال شد، باید همان روز را قضاء بیاورد، ولی بر وی کفارۀ نیست.