صفحه نخست حدیث و سنت فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد اول ۲- باب: غُسْلِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ
...

۲- باب: غُسْلِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ
باب [۲]: غسل نمودن مَرد با همسرش

۱۸٧- عَنْ عَائِشَةَ ل قَالَتْ: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ ج مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، مِنْ قَدَحٍ يُقَالُ لَهُ الفَرَقُ» [رواه البخاری: ۲۵٠].

۱۸٧- از عائشهل روایت است که گفت: من و پیامبر خدا ج از ظرف واحدی [یعنی]: از قدحی، که به نام (فَرَق) یاد می‌شد، باهم غسل می‌کردیم [۳۱۴].

[۳۱۴] از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: ۱) فَرَق بر وزن عرق، پیمانه‌ای است که شانزده رطل است، و چون هر رطل، (۴۵۵) گرام می‌باشد، بنابراین (فَرَق) مساوی هفت لتر و ربع است. ۲) برای زن و شوهر جائز است که باهم در یکجا و از یک ظرف، غسل نمایند. ۳) برای مرد و زن روا است که از یک ظرف غسل نموده و یا وضوء بسازند. ۴) برای زن و مرد روا است که از آب باقی ماندۀ غسل و وضوی یکدیگر، غسل نموده و یا وضوء بسازند. ۵) اما عینی/ به نقل از امام دراوردی می‌گوید: برای زن و شوهر روا است که عورت یکدیگر را ببینند، و دلیل‌شان این است که ابن حبان از طریق سلیمان بن موسی روایت می‌کند که کسی از وی پرسید: آیا روا است که مرد به فرج زن خود نظر کند؟ سلیمان گفت که من از این مسأله از عطاء پرسدم، عطاء گفت که من از این مسأله از عائشهل پرسیدم، و او در جوابم همین حدیث را ذکر نمود. ولی نظرم آن است که نظر به حدیثی که عائشهل می‌گوید: نه من عورت پیامبر خدا ج را دیدم، و نه ایشان عورت مرا، شاید آن‌ها که باهم غسل می‌کردند، عورت خود را به ازار و یا لنگی پوشیده بوده باشند، و حتی به فرض آنکه عورت خود را نپوشانده باشند، از کجا معلوم که به عورت یکدیگر نظر می‌کردند؟ والله تعالی أعلم.