صفحه نخست حدیث و سنت فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد اول ۳۵- باب: الوُضُوءِ بِالْمُدِّ
باب [۳۵]: وض...

۳۵- باب: الوُضُوءِ بِالْمُدِّ
باب [۳۵]: وضوء ساختن از دو رطل آب

۱۵۲- عَنْ أَنَسٍ س قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ج يَغْسِلُ، أَوْ كَانَ يَغْتَسِلُ، بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ، وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ» [رواه البخاری: ۲٠۱].

۱۵۲- از انسس روایت است که گفت: پیامبر خدا ج به یک صاع آب، [و گاهی] تا پنج [مُد] [آب] غسل می‌کردند، و به یک (مُد) آب، وضوء می‌ساختند [۲٧۳].

[۲٧۳] از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: ۱) هر (مد) مساوی دو (رطل) شرعی است، و هر رطل مساوی (۴۵۵) گرام به وزن فعلی است، بنابراین پیامبر خدا ج به (٩۱٠) گرام آب که کمتر از یک کیلو می‌شود، وضوء می‌ساختند، و از مقدار (۴۵۵٠) گرام، یعنی حدود (چهار و نیم کیلو) گرم آب غسل می‌کردند. ۲) چون وضوء و غسل پیامبر خدا ج کاملترین وضوء و غسل است، بنابراین شخص مسلمان باید متوجه باشد که در وضوء و غسل خود همین مقدار آب را استعمال کند، نه بسیار بیشتر از آن تا در اسراف داخل نگردد، و نه بسیار کمتر از آن تا وضوء و غسلش ناقص نشود.