صفحه نخست حدیث و سنت فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد اول ۱٧- باب: الوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً
باب [۱٧...

۱٧- باب: الوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً
باب [۱٧]: یکبار یکبار شستن اعضاء در وضوء

۱۲۶- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ب قَالَ: «تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ج مَرَّةً مَرَّةً» [رواه البخاری: ۱۵٧].

۱۲۶- از ابن عباسب روایت است که گفت: پیامبر خدا ج یکبار یکبار وضوء ساختند، [یعنی: اعضای وضوء را یکبار یکبار شستند].