پایان

الله متعال را برای آسان‌سازی و یاری‌اش سپاس می‌گویم و از او مسالت دارم آنچه را نوشته‌ام سودمند گرداند و از کژی دور سازد. در پایان این بحث می‌توان به این نتایج مهم رسید:

١- مرحله‌ی کودکی از مهم‌ترین مراحل تربیتی است که شایسته است اندیشه‌ی کودک در این مرحله‌ی مهم مورد حفاظت و اهمیت قرار گیرد.

٢- اهمیت پیامبر ج به کودکان و تربیت آنان به طوری که ارزش خود را درک کنند.

٣- راسخ گرداندن عقیده در وجود کودک و تربیت آنان از مراحل نخست زندگی.

٤- حرام بودن تماشای کارتون‌های حاوی موارد خلاف شرع.

٥- تفاوت گذاشتن میان فیلم‌های کارتون بد و فیلم‌هایی که دارای محتوا و داستان مفیدی هستند.

٦- در اختیار گذاشتن جایگزین‌های مناسب مسا‌له‌ای است بسیار مهم که باعث در امان ماندن اندیشه کودکان می‌شود.

از الله متعال خواهانم این کتاب را مفید گرداند و کودکان ما را از هر گونه بدی در امان دارد.

دکتر محمد بن عبدالرحمن العریفی

دانشگاه ملک سعود

۱۵ ربیع الثانی ۱۴۳۱ هجری